Celluloid Dreams The Directors Label

   

Cast:

Presenters : Zhang Peimin, Willie Tsao

Crew:

Director : Zhang Yuan
Recording : Shen Jianqin, An Wei, Hou Xiaohui
Original Music : Li Xiaolong
Producers : Chen Ziqiu, Zhang Yuan

CRAZY ENGLISH still 1