Celluloid Dreams The Directors Label

   

Cast

Beat Takeshi
Toru Emori
Kayoko Kishimoto
Anne Suzuki
Keiko Matsuzaka
Akira Takarada
Yumiko Fujita
Yuki Uchida
Yoshino Kimura
Keiko Matsuzaka
Ren Ohsugi
Susumu Terajima
Naomasa Musaka
Tetsu Watanabe
Rakkyo Ide
Moro Morooka
Shun Sugata
Tamotsu Ishibashi
Masahiro Chono
Hiroyoshi Tenzan
Masatoh Ibu

Crew

Written, Edited And Directed By Takeshi Kitano
Line Producer : Shinji Komiya
Production Manager : Toru Mori
Music : Shin-Ichiro Ikebe
Cinematography : Katsumi Yanagijima
Editor : Yoshinori Ota
Producers : Masayuki Mori, Takio Yoshida

GLORY TO still 4 GLORY TO still 2 GLORY TO still 3