Celluloid Dreams The Directors Label

   

Cast

Yang Kuei-Mei
Lee Kang-Sheng

Crew

Written And Directed By : Tsai Ming-Liang
Screenplay : Tsai Ming-Liang, Yang Ping-Ying
Director Of Photography : Liao Peng-Jung
Editor : Hsiao Ju-Kuan
Executive Producers : Su-Ming Cheng, Shun-Ching Chiu, Pierre Chevalier

HOLE (THE) still 1 HOLE (THE) still 2