Celluloid Dreams The Directors Label

   

CAST

Shinobu Terajima
Shiro Sano
Kengo Kora
Sosuke Takaoka
Shota Sometani

CREW

Director: Koji Wakamatsu