Celluloid Dreams The Directors Label

   

CAST

Sara: Ayaka Komatsu
Shizuko Teramoto: Makoto Togashi
Teramoto:Toru Tezuka
Kenichi: Riku Ohnishi
Baba:Taro Suruga,Tateto Serizawa, Takaya Yamauchi

CREW

Writer and Director SABU
Executive Producer YOSHINORI KUMAZAWA KAZUMI SATAKE
Producer KENICHI YOSHIDA YASUSHI UTAGAWA
Line Producer ASUKA MATOBA
Director of Photography DAISUKE SOUMA
Lighting AKIYO MIYOSHI
Sound Design KOJI YAMADA
Make-Up and Hair Stylist CHIEKO NAIJO
Costume Designer KEIKO OKAMOTO
Editor NAOICHIRO SAGARA Special Effect Make-Up TAIGA ISHINO
Post-Production Manager MANABU SHINODA
Continuity AIKA MURAMATSU
Sound Effect KEISUKE SHIBUTANI
Casting TOSHIE TABATA
Assistant Director JUN SHIOZAKI
Production Manager KOJI HOTTA
Sound Effect KEISUKE SHIBUTANI
Line Producer ASUKA MATOBA

MISS ZOMBIE